Sabtu 25 Mei 2024 ,

Ketika di Sekolah

Ketika di Sekolah SMK PERBANKAN YARIS

 

1.      Diwajibkan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlaq Islam baik dalam sikap, perkataan, maupun penampilan.

2.      Turut menjaga kesopanan, ketertiban dan kebersihan dilingkungan sekolah.

3.      Saling menghormati dan menyayangi terhadap warga sekolah.

4.      Diwajibkan berpakaian muslim/ah (berjilbab bagi wanita).

5.      Tidak diperkenankan merokok dilingkungan sekolah.

6.      Turut mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah.

7.      Menungggu di luar gerbang sekolah (bukan menunggu di depan kelas) saatmenjemput.

8.      Mengantarkan setiap barang titipan ke kantor (bukan langsung ke kelas).